အာမခံ

8

 

သင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။

အာမခံမူဝါဒ

HK AIHOME ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ဝယ်ယူသည့် မည်သည့်ပစ္စည်းမဆို အရည်အသွေးပျက်စီးမှုအတွက် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်အာမခံ အာမခံရှိသော်လည်း၊ HK AIHOME အာမခံဖြင့် အကျုံးမဝင်သော အခြေအနေနှစ်ခုရှိပါသည်။

● အတုပျက်စီးမှုသည် HK AIHOME အာမခံတွင် မပါဝင်ပါ။

● သင့်စက်ပစ္စည်းကို HK AIHOME ပြင်ပတွင် ဖြန့်ဖြူးသူအများအပြားရှိသောကြောင့် ဝယ်ယူပါက၊ ၎င်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ကို သင်မည်ကဲ့သို့ ဆက်သွယ်လိုသနည်း။

ဒွန်'မင်းလိုအပ်တာကို မတွေ့ဘူးလား။
သင့်ရွေးချယ်ခွင့်အားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆက်အသွယ်စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

 

ထုတ်ကုန်များအကြောင်းမေးခွန်း။
HK AIHOME ထုတ်ကုန်များအကြောင်း အသေးစိတ်လေ့လာပါ။